HYDROGEOLOGIE Děčín hydrogeologické průzkumy Děčín vrtané a kopané studny Děčín hydrodynamické zkoušky Děčín ochranná pásma vodních zdrojů hydrogeologické posudky ochrana podzemních vod monitoring kvality podzemních vod STAVEBNÍ GEOLOGIE Děčín inženýrskogeologické průzkumy geotechnické posudky geologický dozor při výstavbě polní geotechnické zkoušky geotechnické posudky odvodňování stavebních výkopů zakládání staveb ODPADY Děčín demolice Děčín recyklace stavebních odpadů likvidace technologických celků nakládání s nebezpečnými odpady průmyslové čištění PROJEKCE vytápění tepelná čerpadla Děčín vzduchotechnika Děčín voda plyn kanalizace Děčín